ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.kalibuli.hu

Üdvözöljük a Lipócia Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.kalibuli.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető értékesítési szolgáltatás igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató valamennyi termékének a Honlapon történő megvásárlására alkalmazni kell.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

A Honlap használatához kapcsolódó egyes technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Honlapon elérhető információk tartalmazzák.

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, így utólag nem hozzáférhető. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát

Felhasználó a Honlap használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

1  A szolgáltató

Név: Lipócia Kft.
Székhely és levelezési cím:1136 Budapest, Szent István park 26. 7. em. 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-730960
Bejegyző Bíróság:
Adószám: 13353676-2-41
Számlavezető pénzintézet:
Bankszámlaszám:
Telefonszám: 06 30 456 0556
E-mail: info@eszakipart.com

 

2  Megrendelés

A Honlapon elérhető jegyek online módon történő megrendelése nem kötött regisztrációhoz, azokat bármely Felhasználó a szükséges adatok megadását követően a következő módon tudja megrendelni:

1.lépés: Felhasználó a kezdőoldal jobb felső sarkában található „Kóstolójegy” feliratra kattintva megtekintheti az éppen aktuális kínálatot. Bármely jegy megrendeléséhez a Felhasználónak a „Megredelem” gombra kell kattintania vagy a jegyek alatt található megrendelési űrlapon a jegy mellett található felületre a kívánt darabszámot megadva tudja megrendelni az adott jegyet. Ha bármely jegy mellett a darabszám 0 (nulla), akkor annak megrendelésére nem kerül sor, a fizetendő végösszeghez azon jegyek ára nem kerül hozzáadásra.

2. lépés: Ha a Felhasználó kiválasztotta a megrendelni kívánt jegyet azáltal, hogy a darabszámot pontosan megadta az erre a célra szolgáló felületen a le és felfelé mutató nyilak segítségével, akkor  a Felhasználónak a jegyek alatt található megrendelési űrlapot valós adatainak megfelelőn ki kell töltenie.

3.lépés: Ha a Felhasználó céges számlát szeretne igényelni, akkor a „Céges számlát kérek” felirat előtt található négyzetet be kell jelölni, majd a céges adatokat megadnia számla elkészítéséhez.

4.lépés: Felhasználónak ki kell választania a rendelkezésre álló opciók közül a fizetési módot.

5.lépés: A megrendelés elküldéséhez a Felhasználónak el kell fogadni a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit, a Rendezvény Szabályzatot és az Adatkezelési Tájékoztatót.[OÜI1]

6. lépés: Ha mindent rendben talált a Felhasználó a megrendelésével kapcsolatban, akkor az ellenőrző kód megadását követően a „Megrendelem” gombra kattintva tudja megrendelését elküldeni a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató a megrendelés sikeréről emailben tájékoztatja a Felhasználót.

A jegyek átvételére személyes átvételi lehetőséget a Szolgáltató nem biztosít. A jegyeket a Szolgáltató közvetlenül, a vételár kiegyenlítését követően közvetlenül kiküldi a Felhasználó részére az általa megadott e-mail címre.

A megrendeléssel a Felhasználó elismeri, hogy a Szolgáltató Rendezvény Szabályzatának tartalmát is megismerte és magára nézve kötelezőnek tekint.

 

3  Jegyek ára, tudnivalók

A Honlapon megjelenítet jegyek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve.

A jegyek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A jegyeket a Felhasználó a Honlapon meghirdetett és megjelölt rendezvényen tudja felhasználni a jegy által biztosított kedvezményes szolgáltatások igénybevétele érdekében. Kóstolójegy a rendezvény helyszínén nem váltható. Kóstolójegy birtokában minden további program és játék ingyenes a rendezvényen.

 

4  Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

 

5  Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés során megadott adatokat (pl. számlázási információk), a rendelés dátumát, a megrendelt jegyek fajtáját, mennyiségét, a jegy(ek) árát és a fizetendő végösszeget.

Ha a Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt pár órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt megrendelések és fizetési kötelezettségek teljesítésének elkerülése érdekében.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles megvásárolni a jegyeket, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Felhasználó között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

6  Fizetési módok

Banki átutalással történő fizetés: Felhasználó a saját bankjának online felületéről vagy egy bankfiókból átutalja a fizetendő összeget a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra néhány, a megrendelést azonosító adat kíséretében, ugyanis Szolgáltató csak így tudja azonosítani, hogy a Felhasználó által rendelt jegyek kifizetésre kerültek e és ez után tudja csak Szolgáltató a Felhasználónak küldeni a számlát és a jegye(ke)t a korábban megadott e-mail címre.

Bankkártyával történő fizetés: A megrendelés megerősítése után az oldal átirányítja a Felhasználót a CIB Bank Zrt. fizetési felületére (bővebb tájékoztatás http://kalibuli.hu/cib-fizetesi-tajekoztato/ ), ahol a bankkártya adatok helyes megadása után az összeget levonják a Felhasználó bankszámlájáról. Ahogy a megrendelés összege jóváírásra került a Szolgáltató számláján, a Szolgáltató a számlát, jegye(ke)t a azonnal ki is küldi a Felhasználó által megadott e-mail címre. Sikertelen tranzakció esetén pénz nem kerül levonásra. Hiba esetén a vásárlást meg kell ismételni. A korábban sikertelenül befejeződött vásárlás nem folytatható.

Ha Felhasználó a jegyét és a számlát tartalmazó e-mail-t elvesztette vagy esetleg nem kapta meg, a info@eszakipart.com e-mail címen kérheti ezen e-mail újraküldését a Szolgáltatótól.

 

7  Elállási jog

A 45/2014 (II.26.) Korm.rendelet 29 §-ának l) pontja alapján a Felhasználót nem illeti meg az elállás joga az étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló (pl. kóstolójegy megrendelés) online szerződéseknél

 

8  Felelősség

A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

 

9  Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.kalibuli.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

10  Panaszkezelés

A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatással vagy Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Lipócia Kft.
1136 Budapest, Szent István park 26. 7. em. 1.
info@eszakipart.com

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege engedi. Ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát

a)         személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadja,

b)         telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el a Szolgáltató, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a panasztétel során Felhasználóval közli.

Az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül a Szolgáltató megvizsgálja és érdemben megválaszolja, továbbá intézkedik arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, álláspontját az elutasításra vonatkozóan érdemi válaszában minden esetben megindokolja.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

 

11  Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, Felhasználó bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

-           Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

-           Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépésének ideje 2014. 06.05.

Jelen dokumentum letölthető az alábbi linken